Den ideella föreningen Fraternidade – Sverige är en civil och filantropisk förening, med kulturellt och humanitärt ändamål, utan någon som helst politisk anknytning och utan lukrativa syften. Den har som valspråk: ansvar och ömsesidig förpliktelse gentemot samarbetspartners och de institutioner som vi hjälper, principer som baserar sig på etik och moral i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, proklamerad den 10 december 1948.

Alla inom föreningen arbetar helt ideellt som volontärer och vi drar bara av administrativa kostnader, ca 2 %: frimärken, kuvert, Internet… Intäkter till detta fås genom en medlemsavgift (100:-). Alla andra intäkter (98 %) går oavkortat till projekten.

Våra mål
Genom olika arrangemang (basarer, middagar, loppmarknader m.m.) förvärva medel för att skapa och stödja humanitära projekt (barnhem, utbildning av barn, etc.) i Brasilien och även söka stöd från sponsorer och faddrar.
Utöva välgörenhet såsom social skyldighet, en helt solidarisk utövning med syfte att forma ett rättvisare, mänskligare och jämlikare samhälle.
Utföra aktiviteterna utan någon åtskillnad eller företräde för någon social-kulturell grupp.

Kort historik
Denna hjälpverksamhet påbörjades av Ilda Hansson för ca 30 år sedan i liten skala och har utökats efterhand. Den 12:e okt. år 2000 sammankallade Ilda en grupp bestående av Urban Hornell, Ilda Hansson, Neide Montanari, Nils Hansson, Claudete Hornell, Jacira Furtado och Gidalva Ferreira do Nascimento. En styrelse tillsattes och beslut togs om att registrera en ideell förening. Den 10:e januari 2001 registrerades föreningen under namnet: Fraternidade – Sverige. Se styrelsen 2006

Solidaritetsrörelsens Hus
Fraternidade-Sverige är medlem i Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening (SHEF). SHEF är en ansedd nationell organisation med ett trettiotal olika medlemsföreningar, och bibliotek. Det är ett viktigt centrum för bl.a. freds, miljö- och solidaritetsarbete, information om globala frågor och opinionsbildning

fraternidade styrelsen

Fraternidade – grundarna


Vi som grundade Fraternidade längst upp  från vänster: 

Urban Hornell, Ilda Hansson,
Neide Montanari, Nils Hansson e
Claudete Hornell (stående).

Jacira Furtado och Gidalva Ferreira
do Nascimento (sittande).

 

 

Hjälp oss genom att Bli Medlem!

karta2

Fraternidade – Sverige
tel: 08-580 174 63
ordföranden: Ilda Hansson
bg 5126-2012
webredaktör: Nils Hansson

var sc_project=321704;
var sc_partition=1;