Assistência Odontológica Centro E. Manoel Felipe Santiago, Rua Leopoldina, 685, Bairro Santo Antonio, CEP 30.330-230 – Belo Horizonte, MG. Tel: (031) 3344 3980.

E. MANOEL FELIPE SANTIAGO är ett hjälpcenter för den fattiga befolkningen i favelan på Morro do Papagaio och trakten runtomkring, som innefattar mer än 1500 familjer. Varje månad delas ut baslivsmedel och mediciner. Vardagar serveras soppa till 500 personer och varje lördag och söndag till över 800 personer.

Centret har också ett daghem, som fungerar som förskola på heltid. Där finns nu 30 barn upp till 6 års ålder.
Tandläkarmottagningen på centret E. Manoel Felipe Santiago har upprätthållits i över 35år. Kliniken har 9 tandläkare som arbetar gratis och delar på 40 timmar per vecka. De behandlar registrerade fattiga barn och ungdomar upp till 15 års ålder från Lar Nazaré och favelan på Morro do Papagaio med omgivningar.

På denna tandläkarmottagning behandlades alla barn i projektet ”Leende utan karies – Lar Nazaré

Föreningen Fraternidade-Sverige har gett finansiell hjälp för köp av odontologisk materiel till tandläkarmottagningen, liksom även nödvändig utrustning för arbetet, såsom en kompressor, en Micro Motor Kavo, en autoclave (för sterilisering) och reparation av tandläkarstol och en röntgenapparat.

Från år 2008 finansierar Tolvskillingshjälpen i Södertälje all daglig material som används vid kliniken.
Fraternidade har år 2008 köpt in en dator och en speciell maskin för rengöring av tänder. Den arbetar med en stråle av bikarbonat och fluor.

DSC00390 DSC00396

I augusti 2007 började Fraternidade betala månadslönen till en tandläkarassistent vid Manoel Felipe Santiago. Detta förbättrade situationen vid tandläkarmottagningen avsevärt så att fler patienter kunde behandlas genom att hon avlastade de tandläkare som arbetar som volontärer.

I november 2007 besökte Fraternidades sekreterare, Elaine Vieira, tandläkarmottagningen, där hon talade med både tandläkarassistenten och en tandläkare som arbetade som volontär där (se foton).
Båda var mycket positiva i sitt omdöme om Fraternidades hjälp till institutionen. Enligt den tandläkare som var där denna dag är den nya assistentens hjälp ovärderlig då fler patienter kan tas emot genom att fler volontärer kan arbeta med att behandla patienterna.

IMG_2830

Elaine(Fraternidades sekreterare) ElianeMoraes(tandläkarassistenten)

IMG_2836

 

Från och med juni 2008 har Reseindustrins Barnfond betalat lönen för en tandläkarassistenten (projekt på 4 år).

 

 

 

 

 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter