Donationer från fysiska och juridiska personer tillhör de viktigaste intäktskällorna för att Fraternidade effektivt ska kunna upprätthålla sina aktiviteter och kunna förbättra livskvalitet och medborgarrätt för tiotals socialt utstötta barn.

Ställ upp! För varje donation får ni ett Donationskvitto – Detta utgör en garanti och ett åtagande från Fraternidade’s sida att alla gåvor i sin helhet kommer att användas till underhåll av projekten.

Det är mycket enkelt att ge en gåva! Välj ett alternativ nedan och deltag i denna solidariska gemenskap.

Formulär
Registrering av Donator.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter