– Genom regelbundna insättningar på Fraternidade’s bankgirokonto: 5126-2012 eller bankkonto: 6184-225124998, kan Du hjälpa till att utvidga de sociala program och initiativ som föreningen startat.

Se Medlemskap i Fraternidade

   – Deltag föreningens olika sociala, kulturella och stödjande aktiviteter, genom att bistå oss med Din tid och Ditt egagemang. Passa på tillfället att lära känna och delta i vårt team!

   – Att delta i Fraternidade’s sociala projekt är ett unikt tillfälle att utöva medborgarrätt och solidaritet. Det kan vara genom att ge tips om organisationer eller personer som är intresserade av att stödja ett socialt projekt eller dela med sig av idéer och förebilder för att bygga upp en mer broderlig värld. Lär känna och deltag i Fraternidades Sociala Projekt.

   – Genom att skänka ägodelar och produkter, nya eller begagnade, hjälper Du till att upprätthålla alla Fraternidade’s projekt och sociala program. Se programmet Ge Gåvor till Fraternidade: ge en gåva! Deltag!

   – Hjälp till genom att berätta för andra om Fraternidade’s arbete. Ju fler socialt utstötta barn som ges en möjlighet, desto fler införlivas med samhälls- och yrkeslivet. Gör en insats!

   – Hjälp till genom att skicka in material till Fraternidade’s Nyhetssida: nyheter, tips, artiklar, referat med relevant social anknytning. Skicka in Dina förslag!

StatCounter - Free Web Tracker and Counter