Foto15

Är Du intresserad av Brasilien?
Är Du intresserad av barn? 
Är Du engagerad i sociala projekt?   
Skulle Du vilja veta mer? 

Då borde Du bli medlem i FRATERNIDADE. vara medlem i FRATERNIDADE, är inte ett privilegium för några få utan en möjlighet att närvara, medverka och garantera utvecklingen av sociala och bildande aktiviteter till förmån för socialt utstötta barn.

Jämngammalt med föreningen FRATERNIDADE, har medlemsprogrammet utgjort en viktig källa för de finansiella medlen. Deltagande som volontär genom medlemskap i FRATERNIDADE, av såväl fysiska som juridiska personer; möjliggör för föreningen att upprätthålla och utöka den kostnadsfria betjäning som vi erbjuder dem som befinner sig i en mindre privilegierad belägenhet.

Deltag! Välj på vilket sätt Du vill delta i FRATERNIDADE’s medlemsprogram, och bli en del av denna gemenskap!” Medlemskap i FRATERNIDADE kostar 100 kronor per år.  Gå med i FRATERNIDADE så får Du 10% rabatt på våra produkter på basarerna och festerna.

Hur kan man betala?
Betala till vårt bankgirokonto: 5126-2012
Om Du inte har bank via Internet och inte heller privatgiro utan måste gå till posten och betala (med hög avgift), kan Du för att slippa avgiften gå till ett Handelsbankskontor och betala direkt till Fraternidade’s konto:6184-225124998. Då måste Du meddela oss för att vi skall veta vem som gjort inbetalningen.

Du kan sända kopian på inbetalningen till Fraternidade, Killinggränd 27, 175 45 JÄRFÄLLA (Portot är i alla fall billigare än avgiften för inbetalning på posten) eller via E-mail eller telefon 08-580 174 63 meddela oss: Namn, Handelsbankskontor där inbetalningen gjordes (gärna kontorets fyrsiffriga kod), inbetalt belopp och datum för inbetalningen.

Logo  Här kan Du anmäla dig till medlemskap!

StatCounter - Free Web Tracker and Counter