Centro Cultural e Laboratório Terapêutico Alegria Mágica – SÃO JOSÉ do BURITI-MG.  Se Google Maps! (Avslutat Projekt november 2005) >> Läs mer

Denna organisation grundades med avsikt att utveckla det artistiska sinnet och självkänslan, med hjälp av musiken, hos behövande barn i det inre av staten Minas Gerais i Brasilien. Olyckligtvis, på grund av bristande intresse såväl från samhällsinstitutionerna som från den lokala befolkningen, blev det omöjligt för Fraternidade att fortsätta samarbetet med denna organisation.

På grund av politiska frågor och lokal rivalitet blev ledaren för projektet, Rinaldo, och hans familj utsatta för hot där de uppmanades att sluta med aktiviteterna. Detta faktum påvisar den stora fattigdomen, brottsligheten och brist på bildning hos befolkningen och deras ledare. Vi beklagar djupt dessa incidenter men de står utanför vår kontroll och möjlighet att ingripa.

Det enda projekt som vi kommer att kunna upprätthålla i São José de Buriti är Sorriso sem cáries, dock endast för att genomföra kontroll av de patienter som behandlades under de tidigare projekten, som startade år 2002.Dra. Jussara Borges kommer även fortsättningsvis att ha ansvaret för detta projekt.

För historik om vårt projekt Centro Cultural e Laboratório Terapêutico Alegria Mágica  >> Läs mer! 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter