Casa Caminho para uma Vida Melhor – Av. Anchieta 7555 – Lj. 1ª – Jd. Beira Mar – CEP 11750-000 – PERUÍBE-SP.  Se Google Maps!  (Avslutat Projekt)  >> Läs mer

Fraternidades projekt i samarbete med Casa do Caminho i Peruíbe-SP – Brasilien avslutades i oktober år 2005. Många positiva saker hände under tiden vi arbetade tillsammans. Vårt samarbete grundades på vänskap och ömsesidiga kompromisser. Många barn fick stor hjälp under denna period. Olyckligtvis, på grund av händelser utanför var kontroll, var det inte möjligt för oss att fortsätta detta samarbete. Vi kan nämna dessa:

1- Svårighet att köpa en tomt på grund av de höga priserna, som är en följd av att staden är ett populärt tillhåll för sommargäster. Detta gjorde att vi inte kunde utveckla våra mål på lång sikt.
2- Brist på volontärer, som skulle kunna engagera sig för projektets idéer, eftersom större delen av befolkningen är lågutbildad och inte insatt i samhällets skyldigheter gentemot innevånarna. Fraternidades finansiella resurser är begränsade så vi kan inte anställa specialutbildade funktionärer.
3- År 2003 utfärdade regeringen en ny förordning, som föreskrev att alla barn i skolåldern skulle gå i skolan mellan kl. 8:00 och 16:30 och få lunch. Efter skolan gick 85 % av barnen tillbaka till sina hem. Detta gjorde att den lokal som vi hyrt nästan alltid var tom eller nästan tom. Det var inte längre värt att anordna stödundervisning med tanke på kostnaderna för hyra och lärare.
4- Föreståndarinnan för Casa do Caminho har varit mycket sjuk och behövt genomgå två hjärtoperationer och eftersom projektet var helt beroende av hennes medverkan uppstod ett avbrott i hjälparbetet.

På grund av dessa fakta beslöt Fraternidade genom överenskommelse med Casa do Caminho att avsluta projektet. Vi hjälpte till att förflytta fem av barnen till andra organisationer i staden. Fru Consuelo beslöt att som privatperson adoptera fyra barn och ta fullt finansiellt och moraliskt ansvar för dem och se till att de får en god uppfostran och utbildning.

Fraternidade har således avslutat projektet med stöd till Casa do Caminho i Peruíbe.

För historik om vårt projekt Casa do Caminho >> Läs mer 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter