Centro Cultural e Laboratório Terapêutico Alegria Mágica – SÃO JOSÉ do BURITI-MG,

 1 CCLTAM har som mål att utveckla de artistiska talangerna hos behövande barn i den karga regionen i det inre av staten Minas Gerais genom musik-, dans- och teaterlektioner. Barnen uppmuntras också att delta i gymnastik och idrott.

Fraternidade-Sverige betalade hyra, VA och EL för centret, skänkte musikinstrument och gav bidrag till mat och läromedel, samt betalade en symbolisk summa till en lärarinna som gav stödundervisning (Denna skola var i funktion från 1998 till 2005).

Felixlândias kommunstyrelse byggde i juni 2005, genom ett regeringsdekret, en skola och tog hand om barnen som var involverade i projektet Alegria Mágica de Buriti. Då det inte fanns något intresse från kommunens sida att inleda ett samarbete, kunde Fraternidade-Sverige inte fortsätta projektet i sin helhet. Emellertid kommer Fraternidade fortsätta att ta hand om barnen genom projektet “Leende utan karies”.
Transport och läkarbesök finansierades i tre exceptionella fall.
Glasögon köptes till ett barn.

2Kulturellt utbyte Brasilien-Sverige”.
Ett projekt som finansierades av Ungdomsstyrelsen. Ett kulturellt utbyte mellan svenska och brasilianska ungdomar som bestod i att deltagarna besökte varandras hemländer med mål att deltagarna skulle få större kunskap om det brasilianska respektive det svenska samhället och även uppmuntra till volontärarbete.

3Leende utan karies – barn i Buriti, i São José de Buriti-MG.
Projektet omfattar undervisning i tandhygien, kariesprofylax och tandbehandling för cirka 55 behövande barn. Detta projekt startades år 2003 och är nu inne på sitt tredje år.

Fraternidade-Sverige betalade transporten av barnen från distriktet Buriti till staden Felixlândia och Tolvskillingshjälpen och SAS U-assist finansierade arbetet som utfördes av tandläkaren Dra. Jussara G. Borba Caldas.

Mer än 100 kit bestående av tandborste, tandkräm och tandtråd har delats ut.
Projektet “Leende utan karies Nr. 1” med stöd från SAS U-assit år 2003.
Projektet “Leende utan karies Nr. 2” med stöd från SAS U-assit år 2004.
Projektet “Leende utan karies Nr. 3” med stöd från Tolvskillingshjäpen år 2005 kommer att avslutas i december år 2005.
Projektet “Leende utan karies Nr. 4” med stöd från SAS U-assit skall startas år 2006. Genom ett samarbete med kommunen i Felixlândia, kommer denna att erbjuda gratistransport.

En uppföljning kommer att utföras på de barn som behandlats under de tidigare projekten för att bedöma resultatet av arbetet.

Tandläkaren som ansvarar för den tekniska delen av projektet, Dra. Jussara G. Borba Caldas, skall utvidga den preventiva utbildningen om kariesprofylax och tandhygien till att gälla även familjerna till de barn som berördes av projekten.

Barnen kommer också att få stöd av en volontär, Sra. Vanderlene Maria Borges Silva, som bor i Buriti, som kommer att kvalificeras av tandläkaren för att kunna ge stöd angående munhygien.

Detaljer om distriktet São José do Buriti.
Ligger i kommunen Felixlândia i staten Minas Gerais
Antalet innevånare, jordbruksbefolkningen inräknad, är ca 1500 personer
Orten är fattig och de bästa husen är de större lantgårdarna
Det är ett samhälle med låg allmänbildning
Gatorna är inte asfalterade och det är vanligt med djur såsom oxar och hästar på gatorna
Det finns en katolsk kyrka, med mässa bara en gång per månad.
Det finns två protestantiska kyrkor med gudstjänst nästan varje dag.
Man blir utan ström ibland men den är vanligtvis pålitlig
Det finns bara två dagliga förbindelser från São José do Buriti till Felixlândia
Trots ödsligheten, är regionen med sina fåglar, skogar och sjöar mycket vacker
Det finns varken polisstation, apotek eller vårdcentral på orten. Innevånarna är lugna och sällan förekommer några dispyter
Distriktet saknar industrier och invånarna får ta tillfälliga lantbruksjobb med skördearbete och liknande

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter