I juni år 2003, organiserade Fraternidade ett utbytesprojekt mellan svenska och brasilianska ungdomar. Detta projekt hade som mål att utbyta kulturella erfarenheter mellan de två länderna. Detta projekt bekostades av Ungdomsstyrelsen.

Föreningen Fraternidade organiserade ankomsten av 3 brasilianska ungdomar och deras musiklärare som deltar i vårt projekt i São José do Buriti. De gjorde ett antal uppträdanden med brasiliansk musik på olika ställen i Stockholm, bl.a.: St. Eugenia Kyrka (Kungsträdgården), Kulturskolan i Bromma, Kulturskolan i Tensta. Efter varje uppträdande utbytte de svenska representanterna och musikerna kulturella erfarenheter med frågor och svar. De brasilianska ungdomarnas besök i Sverige väckte de svenska barnens ambition att bilda grupper för att hjälpa länder i tredje världen.

Föreningen Fraternidade valde också ut tre svenska ungdomar som tillsammans med Fraternidades sekreterare (ansvarig och tolk) skulle besöka projektet i São José de Buriti. Där genomfördes många kulturella och sociala aktiviteter såsom besök vid olika skolor och sociala institutioner. Under besöken talade de svenska ungdomarna om sitt land, sin kultur, ekonomi etc. Detta motiverade de brasilianska ungdomarna att läsa mer om andra kulturer och även att lära sig främmande språk. Det uppstod en utbredd efterfrågan bland ungdomarna i dessa skolor att lära sig engelska så man fick anställa två nya engelsklärare.

En annan sak som den svenska gruppen åstadkom var att bilda ett nytt projekt, Leende utan Karies. De konstaterade att alla barnen i samhället hade i medeltal 80% av tänderna angripna av karies och när de såg det stora problemet kontaktade de svenska ungdomarna en tandläkare, som gick med på att arbeta som volontär för Fraternidade. Man kom överens om att tandläkaren inte skulle ta betalt för behandlingen och att Fraternidade bara skulle betala för det nödvändiga materialet för lagningarna.

Resultatet av utbytet Brasilien-Sverige redovisades på ett allmänt möte som Ungdomsstyrelsen anordnade i Mariefred i Mars år 2004. Ungdomsstyrelsens och deltagarnas allmänna uppfattning var så positiv att projektet kanske kan få en fortsättning år 2005.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter