sasvisit

Representanterna från SAS U-assist, Stig Appelmark och Sven Ericsson på besök hos Vivere.

Två representanter från SAS U-assist gjorde ett besök hos Vivere i Osasco-SP under april månad 2004. Den huvudsakliga anledningen till besöket var att kontrollera hur projektet i Brasilien förlöpte, eftersom SAS U-assist betalar lönen till 3 av de 7 lärare som arbetar i projektet. Besökarna mottogs med glädje och med en hedersbetygelse anordnad av barnen.

Efter hyllningen hölls ett möte med representanterna från SAS U-assist och Viveres styrelse, som förklarade hur projektet fortlöpte och visade balansräkningen för föreningens tre senaste år. Besökarna blev mycket nöjda med organisationen och hur projektet framskred och lovade att ge finansiell hjälp så länge de har möjlighet!

Tack vare SAS U-assist och Reseindustrins Barnfond, kan projektet Vivere idag garantera lönen till lärare för barn som tidigare inte hade någon möjlighet att studera.

Tack SAS U-assist och Reseindustrins Barnfond!

StatCounter - Free Web Tracker and Counter